Site Login

Username              

Staff Access

MA Webmail for Staff
MESS for Staff

Feedback?
Dakwah


Pendahuluan


Dakwah Islamiah merupakan tujuan utama yang diasaskan oleh Persatuan Muhammadiyah, dengan berdasarkan Amru bil maa’ruf wa nahyu anil munkar yang bermaksud ”Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran”. Persatuan Muhammadiyah menyeru kepada kemurnian tauhid dan pengamalan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa sebarang innovasi (Bid’ah) yang bertentangan dengan dua sumber yang terulung ini. Dalam masa yang sama, cara penyampaian yang ingin dipraktikkan adalah dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan berdasarkan firman Allah s.w.t dalam Surah An-Nahl ayat 125 ”Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik..”Tema Dakwah Tahun 2012:


”Al-Akhlaqul Karimah Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah”

Sebagaimana yang kita maklumi bahawa gejala dan masalah sosial bagi masyarakat Islam Singapura secara khususnya dewasa ini semakin berleluasa. Perhatian diberikan kepada para remaja, namun masalah demi masalah masih lagi berulangan seolah-olah tradisi zaman jahiliyah itu kembali berperanan lagi.

Menyingkap kembali tujuan diutuskan Baginda Nabi Muhammad s.a.w kepada ummat manusia adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlaq. Seperti mana yang diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda: ”Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”.

Sejarah yang sedang diukir hari ini menunjukkan bahawa sebab utama masyarakat dibelenggu kerisauan dan keresahan terhadap generasi Islam yang mendatang adalah kurangnya penekanan akhlak di dalam pendidikan keluarga. Di samping pemahaman sebenar mengenai akhlak juga tidak dititikberatkan sama sekali.

Justeru itu keprihatinan terhadap pemahaman sebenar tentang akhlak mahmudah, yang diajarkan oleh Allah s.w.t dan dipaparkan oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w perlu disemai dan dihidupkan kembali. Di dalam perjalanan menuju akhlak mahmudah, hendaklah dibekalkan dengan Aqidah yang ditetapkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh RasulNya.Visi:

Menjana Akhlaq Islamiah dalam kehidupan.


Misi:

Membaik-pulih dan membina identiti Muslim dengan menitikberatkan Akhlaq Islamiah


Objektif:

Mewujudkan rasa peri pentingnya pedidikan Akhlaq Islamiah serta mengamalkannya.

Menyebarkan Akhlaq Islamiah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Membezakan diantara Akhlaq Mahmudah dan Mazmumah.

Mewujudkan sikap toleransi dengan berlapang dada sesama Muslim.Ahli Jawatankuasa Penggal 2011 - 2013


Penasihat : Shaik Hussain Shaik Yacob

Naib Pengerusi : Abu Bakar Amat

Setiausaha : Muhammad Azri Azman

Naib Setiausaha : Suffian Eusope

Bendahari : Muhammad Ishlaahuddin Jumat

Anggota : Zulkifli Mohamed

Anggota : Hanafiah Budin

Anggota : Abdur Rahim Abul Nasir

Anggota : Kamal Osman

Anggota : Muhsin Razali

Anggota : Hariths Fadzillah

Anggota : Saifuddin Amin

Anggota : Muhammad Saufi Muhammad Noor

Anggota : Rusydah Eusope

Anggota : Faiqah Ramlan

Anggota : Suhaila A.Samsi


 

Da'wah Articles Archive

Donate with MCpayment

You can make online donations to Muhammadiyah Association using your debit/credit cards
Donate via credit/debit card now!


Iqra'


Listen to the Quran Recitation and Translation online in Arabic, English, and Urdu.
Courtesy of QuranExplorer

Muhammadiyah Association


14 Jalan Selamat Singapore 418534
Tel: 6242 7388      Fax: 6449 2781
Email: [email protected]
Registered Under Societies Act No. 2273
Charities Act No. 0659
Unique Entity No. S58SS0020C

Locate Us!

Best viewed in Mozilla Firefox, IE8++ on 1280 x 1024
Copyright © 2012 Muhammadiyah Association